in Project
Migrate (again) to Next.js 13 Pro Max

I've been using Gastby since 2019 and while it's great that I can write my blogs in NeoVim, commit and push to Github, and have Cloudflare Pages build and publish to CDN, but I was becoming frustrated with the slow building times and the overall maintenance requirements.

Migrate (again) to Next.js 13 Pro Max
in Project
Pricetrack: theo dõi giá và cashback (by Firebase)

Pricetrack (https://pricetrack.web.app) là một side project nhỏ của mình với chức năng theo dõi giá liên tục từ các trang TMDT (tiki.vn, shopee.vn, ...), thông báo và cashback hoàn tiền. Vì hay mua sắm nên pricetrack giúp mình check được giá ảo lên xuống thất thường, hoặc track khi nào có khuyến mãi thì mua. Khi giá thay đổi, giảm hoặc dưới ngưỡng mong muốn, tracker sẽ alert thông qua email hoặc push notification qua trình duyệt. Được build hoàn toàn từ Firebase của Google, trong lúc mình test các dịch vụ của nền tảng này thì pricetrack ra đời.

Pricetrack: theo dõi giá và cashback (by Firebase)
in Project
Super Simple Shorten URL với Firebase Dynamic Links

goo.gl đã shutdown, và được thay thế bằng Dynamic Link của Firebase. Mình đã sử dụng API của Dynamic Link và Firebase viết ứng dụng Shorten URL mới siêu đơn giản như dưới đây. Bài viết này mình xin hướng dẫn một chút và chia sẽ mã nguồn, cũng như cách deploy siêu đơn giản của Google Firebase.

Super Simple Shorten URL với Firebase Dynamic Links
in Project
Parse Stack

Parse Server is an open source version of the Parse backend that can be deployed to any infrastructure that can run Node.js.

Parse Stack
in Project
saveto.co cập nhật: Note Card

save.co vừa cập nhật chức năng note card mới, cho phép ghi chú nhanh như các công cụ ghi chú khác. Hiện tại Note Card đang triển khai thử nghiệm, mọi note sẽ được public. Ngoài ra người dùng cũng có khả năng chọn background cho Note Card.

saveto.co cập nhật: Note Card
in Project
saveto.co ra mắt TIL

TIL là viết tắt của Today I learn, là một cách mà nhiều kĩ sư giỏi trên thế giới giữ thói quen học tập mỗi ngày bằng cách lưu lại kiến thức mình học được hàng ngày vào đâu đó.

saveto.co ra mắt TIL