jsLab.xyz

jsLab - Mình thích Js, mình làm việc nhiều về các công nghệ của Js, cũng có nhiều mini-project dạng side-project. Vậy tại sao không tập hợp chúng lại.

Sứ mệnh

jsLab có sứ mệnh riêng của mình.

  • Nghiên cứu, chia sẻ, phát triển dựa trên sức mạnh và các công nghệ mới nhất của Javascript và Nodejs.
  • Showcase, Tools cho Javascript & Nodejs developer (Json Tools, Words Tool, String APIs, ...)
  • Giao lưu & kết hợp với các lập trình viên yêu thích công nghệ Js trên khắp mọi miền.
  • Chia sẻ dự án, mã nguồn.

Hướng phát triển

  • Javascript & Nodejs
  • Realtime System
  • DevOps, Cloud và Docker
  • Open Source
  • Big Data, Data science.

Địa chỉ

ProjectNodejsJavascriptJslab