saveto.co cập nhật: Note Card

save.co vừa cập nhật chức năng note card mới, cho phép ghi chú nhanh như các công cụ ghi chú khác. Hiện tại Note Card đang triển khai thử nghiệm, mọi note sẽ được public. Ngoài ra người dùng cũng có khả năng chọn background cho Note Card.

Để sử dụng, truy cập https://saveto.co, chọn chức năng Note ở tab thứ 2. Mọi phản hồi vui lòng tạo issues mới tại đây.

Projectahihi.club, Saveto update, saveto, saveto.co, note card