saveto.co cập nhật giao diện, trend, share và bình luận

saveto.co vừa cập nhật hệ thống, nâng cấp một ít giao diện, cho phép hiển thị trực tiếp meta image từ URL.

Ngoài ra, saveto còn giới thiệu mục trend mới, có phép thống kê theo tag. Truy cập tại đây: https://saveto.co/trend

Và cuối cùng là đã có thể chia sẻ, save vào facebook và bình luận trên các URL hoặc ảnh lưu lại saveto. Bấm vào liên kết Comment để sử dụng:

ProjectSaveto update, saveto.co, cập nhật, Update