saveto.co nâng cấp chức năng note

Hệ thống service saveto.co dùng để share và shortener URL, home for the best link in the internet.

Hiện saveto.co vừa được nâng cấp để có thể lưu trữ note, snippet code (hỗ trợ highlight các ngôn ngữ phổ biến hiện nay).

Cụ thể:

  • Note sẽ hỗ trợ cú pháp ngôn ngữ markdown, không cần thêm phần mở rộng, hoặc phần mở rộng là *.md.
  • Snippet code, để highlight vui lòng để tên file kèm phần mở rộng (ví dụ: main.js)

Mọi user hiện nay đều đã có thể sử dụng Note, kể cả người dùng Anonymous.

Với user đã đăng nhập, có để xem lại danh sách các note của mình tại https://saveto.co/note/all, user cũng có thể sửa và xóa note, xem lượt view. Với Anonymous, note không thể sửa hoặc xóa.

Truy cập: https://saveto.co/note hoặc https://ahihi.club/note Saveto is OpenSource: https://github.com/saveto-co

Projectahihi.clubsaveto.cochangelognote