Google

Story

Google Cloud Next '19

Năm nay mình tham dự Google Cloud Next '19 tại San Francisco. Xin phép chia sẻ lại một vài hình ảnh hội nghị năm nay.

Google Cloud Next '19

Web

Colaboratory - phiên bản custom của Jupyter Notebook từ Google

Colaboratory là phiên bản Jupyter Notebook được Google update lại, nhiều chức năng hay hơn nhất là khả năng cộng tác tương tự Google Docs. Code được lưu trong Google Drive, sử dụng miễn phí backend máy ảo của Google.

Colaboratory - phiên bản custom của Jupyter Notebook từ Google

News

Google ra mắt Project Shield

Hiện tại Google đã ra mắt chính thức dịch vụ Project Shield

Google ra mắt Project Shield

News

Google Big Data Meetup in Saigon

Felipe Hoffa is a US-based Big Data Developer Advocate of Google.

Google Big Data Meetup in Saigon

News

Google has a new logo, seriously

Google có Logo mới

Google has a new logo, seriously

News

Google Cloud Platform Developer Roadshow, Ho Chi Minh, Vietnam by GCPUG and GDG

Please come join us for some great learning and discussion on the future of compute, storage, big data and the power of Google Cloud Platform

Google Cloud Platform Developer Roadshow, Ho Chi Minh, Vietnam by GCPUG and GDG

Google Street View chính thức có mặt tại Việt Nam

Google Street View Việt Nam là một dự án cộng đồng, sẽ số hóa hình ảnh của 20 tỉnh, thành phố tại Việt Nam lên Google Maps ở góc nhìn 360 độ.

Google Street View chính thức có mặt tại Việt Nam