Google ra mắt Project Shield

Hiện tại Google đã ra mắt chính thức dịch vụ Project Shield, là sản phẩm của Jigsaw, một công ty con của Alphabet (Google trước đây). Tôi đã từng có dịp sử dụng Project Shield phiên bản beta cách đây vài năm.
Nhiệm vụ của Project Shield là hỗ trợ các trang web chống lại các cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDOS bằng cách sử dụng sức mạnh máy chủ của Google. Project Shield hiện mở đăng ký cho các website, blog về chính trị, quyền tự do ngôn luận và dân quyền.

Các website, blog nói trên có thể đăng ký và được xét duyệt sử dụng tại địa chỉ: https://projectshield.withgoogle.com/public/

Sau khi đăng ký, Project Shield sẽ hướng dẫn cài đặt, bằng cách trỏ domain về máy chủ của Google,  máy chủ này trỏ về server gốc của Website. Máy chủ này làm nhiệm vụ như 1 proxy server, mọi request đến Website đều thông qua máy chủ này, filter, phân tích, cache, giúp server gốc không chịu ảnh hưởng nếu có DDOS xảy ra.

NewsGoogleJigsawProduct