Colaboratory - phiên bản custom của Jupyter Notebook từ Google

Colaboratory là phiên bản Jupyter Notebook được Google update lại, nhiều chức năng hay hơn nhất là khả năng cộng tác tương tự Google Docs. Code được lưu trong Google Drive, sử dụng miễn phí backend máy ảo của Google.

Những đặc điểm mình có thể thấy khi sử dụng phiên bản Jupyter notebook của Google này như sau:

Code cộng tác nhiều người trên 1 notebook, có comment như Google Docs

Cấu hình máy khoảng 14GB RAM. Hơn 40GB disk.

Có cài sẵn tensorflow và nhiều thư viện khác, hỗ trợ Code Snippets, có thể load được data từ Google Drive, Big Query, ...

Mấy anh Google còn khá là tâm lý khi dẫn hẳn 1 link đến Stack Overflow khi có error :))

Có history, info notebook, executed code, ...

Code từ Cola có thể import hoặc export ra file .ipynb, tương thích hoàn toàn với Jupyter.
Với mình Colaboratory khá là hay và tiện, nhất là còn thể sử dụng tài nguyên miễn phí và mạnh của Google.

Thử sử dụng Colaboratory tại đây nhé: https://colab.research.google.com/

WebData Engineer, Google, Data Science, Jupyter Notebook, Colaboratory