Web

← Back to All Tags

Web

Migrate to Cloudflare Pages

Cloudflare just released the Pages, with the most generous free tier, it is all set to compete with Netlify on this front. I just to try it out in this blog.

Migrate to Cloudflare Pages

Web

TL;DR - ES2020: Nullish Coalescing

Nullish coalescing (??) adds the ability to truly check nullish values instead of falsey values.

TL;DR - ES2020: Nullish Coalescing

Web

Javascript Shorthands Tips

These Javascript shorthand tips will make your code look more cool and clean.

Javascript

Guess.js

Guess.js - Thư viện và công cụ cải thiện UX dựa trên Dữ liệu, thống kê và Machine Learning. Và cách cài đặt plugin Gatsby.

Guess.js

Web

Checklist tối ưu hiệu năng React

Muốn tối ưu hiệu năng React, sau đây là checklist để tăng tốc website sử dụng React

Checklist tối ưu hiệu năng React

Web

Web Performance 101

Trang web sau sẽ giới thiệu tất tần tật về tối ưu hiệu năng của modern web. Bài viết sẽ giải thích vì sao việc tối ưu là quan trọng, những công nghệ tối ưu và công cụ nào hiện đang được sử dụng, giải thích một cách chi tiết dễ hiểu và cách ứng dụng chúng.

Web Performance 101

TensorFlow.js

Với TensorFlow.js, không những có thể chạy models machine learning, mà chúng ta còn có thể training trực tiếp ngay trên browser. Trong bài viết ngắn gọn này, mình sẽ giới thiệu cách sử dụng cơ bản và nhanh nhất để bắt đầu với Tensorflow.js.

TensorFlow.js

Web

URLs là UI

URLs are UI - mình đã nghe cái này nhiều và từ lâu rồi. Điều này hết sức rõ ràng và mình thấy hoàn toàn đúng.

URLs là UI