Try Ubuntu on Web

Ubuntu Tour là trang Web của Ubuntu cho phép người dùng có thể sử dụng thử trước Ubuntu trên giao diện Web mà không cần phải cài đặt. Thoạt đầu tưởng họ dùng VNC để Connect vào Docker, nhưng thực ra đây là một Web Application hoàn toàn được họ mô phỏng lại giống hệt giao diện Ubuntu.

Xem tại đây: http://tour.ubuntu.com/en/

Github của tour.ubuntu.com: https://github.com/ubuntudesign/tour.ubuntu.com

NewsOpen SourceUbuntuWebsiteWebOpensource