JavaScript Weekly #2

Javascript #2 tuần này có gì mới.

Six nifty ES6 tricks

DR. AXEL RAUSCHMAYER Đây là bài viết của Dr. Axel, về các thủ thuật hay trong ES6, như hoán đổi biến, sử dụng desctructuring, ...

Xem thêm: ES6 - swap (hoán đổi) nhanh 2 biến số / ES6 - ép sử dụng tham số trong function

React Tutorial: Cloning Yelp

ARI LERNER

React là công nghệ đang rất hot hiện nay. Bằng cách học thông qua các project thực tế, Tutorial trên hướng dẫn bạn xây dựng 1 ứng dụng Yelp clone bằng React. Không cần bạn phải biết React.

Understanding ASTs by Building Your Own Babel Plugin

DAN PRINCE Babel là plugin phổ biến hiện nay, chuyển đổi mã ES6, ES7 sang các phiên bản Javascript thấp hơn. Qua bài viết bạn sẽ biết thế nào là AST, các ES6 hoạt động như thế nào.

jQuery 3.0 Release Candidate Released

JQUERY FOUNDATION

jQuery ra mắt phiên bản 3.0 "This is the same code we expect to release as the final version of jQuery 3.0 [..] When released, 3.0 will become the only version of jQuery."

An Algorithm Visualizer Written in JS

JASON PARK

Mã nguồn của ứng dụng algorithm visualizer online (visualizer thuật toán). Ứng dụng này có khả năng trực quan hóa các thuật toán chạy trên Javascript.


Saveto: http://saveto.co/t/js-weekly-2

Theo dõi chuỗi bài viết JavaScript Weekly tại: http://saveto.co/javascript-weekly

JavascriptNodejsJavascriptJavascript-Weekly