in Automation
Tự động hóa Internet với IFTTT

IFTTT là một dịch vụ rất thú vị, cho phép người dùng tự động hóa các dịch vụ internet như mạng xã hội, Google Drive, Mail, Dropbox, Calendars, ... thậm chí location, SMS, ... trên smartphone.

Tự động hóa Internet với IFTTT