Javascript Weekly #10

Javascript Weekly #10 gửi đến cộng đồng một số tin tức JS mới: top frameworks 2017, Angular Next 4.0, Voca xử lý string cực kỳ mạnh, Hyper 1.0 - terminal on top JS, Vuetify, ...

Top JavaScript Frameworks and Topics to Learn in 2017

Bài viết của Eric Elliott, viết về top những Javascript Frameworks và topic mà bạn nên tìm hiểu trong năm 2017 sắp tới này: JavaScript & DOM Fundamentals, DevTools, Git, Yarn, Flow, Tern.js, React, Redux, . ERIC ELLIOTT

Next Angular To Be Angular 4.0

Do một số việc đụng độ về version, next Angular sẽ là version 4 chứ không phải là 3. Đây là bài viết từ blog của Angular vì sao Angular nên nhảy trực tiếp từ 2.0 lên 4.0 IGOR MINAR

Voca: Over 70 String Manipulation Functions

Thư viện xử lý chuỗi trong JS. Với Voca bạn có thể trim, pad, slugifly, latinise, sprintf, truncate, escape, camelCase và rất nhiều chức năng khác với văn bản một cac. DMITRI PAVLUTIN

Hyper 1.0: A Terminal Built on JavaScript and HTML

Build trên nền tảng của Electron, Hyper là 1 ứng dụng terminal cực kỳ mạnh mẽ chạy trên JS và HTML.Version 1 hỗ trợ cả Window và Linux. ZEIT

Vuetify: A Vue.js 2.0 Component Framework

Clean, reusable Material Design-inspired components to make building your apps easier. JOHN LEIDER