Javascript Weekly #7

Javascript Weekly #7 tuần này: giới thiệu HyperTerm - Command Line mạnh mẽ dựa trên công nghệ của Web, Node.js, Howler.js là một thư viện Audio nhiều tính năng, hay cách xây dựng ứng dụng Desktop sử dụng Electron và React, khám phá 2 chức năng mới trong ES6, ...

HyperTerm: An Open Source, JS-Based Terminal Emulator

GUILLERMO RAUCH "Mục đích của project là tạo ra 1 trình command line đẹp và nhiều chức năng nâng cao, xây dựng trên nền tảng của ứng dụng web mở."

Howler.js: A Modern Web Audio Library

JAMES SIMPSON Howler là thư viện audio sử dụng Web Audio API, nhưng có thể sử dụng được HTML5 audio. Hỗ trợ âm thanh audio 3D, auto-caches, cắt âm thanh, hỗ trợ nhiều codec, gọn nhẹ (7KB) và không cần thư viện hỗ trợ thêm.

Build a Music Streaming App with Electron, React and ES6

WERN ANCHETA Bài hướng dẫn đầy đủ sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng 1 ứng dụng Desktop/GUI (trình nghe nhạc) bằng các công nghệ mới nhất của Web. Ứng dụng sử dụng React của Facebook và Election từ Github.

How To Use Arguments and Parameters in ES6

SMASHING MAGAZINE Qua bài viết trên bạn sẽ biết cách tận dụng Arg và Paramerters trong Javascritpt ES6.

Xem thêm: ES6 - ép sử dụng tham số trong function

A Deep Dive Into ES6 Destructuring

MIKE EVANS ES6 rất mạnh, Destructuring là một chức năng mới trong ES6, giúp bạn extract dữ liệu từ mảng hoặc Object vào 1 biến số, và các chức năng nâng cao hơn nữa.

Xem thêm: Cách sử dụng Destructuring trong Javascript ES6 / ES6 - swap (hoán đổi) nhanh 2 biến số

Creating email templates with React components

Sức mạnh của React là tái sử dụng Code và Module hóa. Bài viết trên thảo luận sử dụng React để xây dựng Mail Templates.


Saveto: http://saveto.co/t/js-weekly-7 Theo dõi chuỗi bài viết JavaScript Weekly tại: http://saveto.co/javascript-weekly Đăng ký nhận bài viết mới qua Email tại đây.