Javascript Weekly #5

Preact cho những ai muốn sử dụng các chức năng core của React chỉ với 3KB, Angular 2 ra mắt với nhiều tính năng mới, học D3.js, bài viết cực hay và chi tiết về "this" trong Javascript trong các trường hợp.

Preact: A Fast, 3KB React Alternative with the same ES6 API

JASON MILLER PReact là một phiên bản react rút gọn nhất có thể, chỉ giữ lại những chức năng cốt lõi. thư viện chỉ 3KB nên rất nhẹ, hỗ trợ ES6 classs.

Angular 2 Release Candidate 2 Available

ANGULAR JS Angular 2 ra mắt bản RC2, bổ sung nhiều công nghệ để xây dựng forms, cải tiến Web Worker và thư viện Animation Framework.

The Why, What, and How of Practicing TDD in JavaScript

JAMES SINCLAIR "Test Driven Development is one weird trick that will change the way you code forever (in a good way)."

A Gentle Explanation of the 'this' Keyword

DMITRI PAVLUTIN Một bài viết cực kì chuyên sâu về tử khóa this trong Javascript. Qua bài này bạn sẽ biết được nhiều điều bí ẩn của 'this' trong các trường hợp khác nhau.

Learn D3.js Basics By Planting A Vegetable Garden

KEVIN KONONENKO Học cách sử dụng D3.js bằng một bài hướng dẫn trực quan từ D3 Garden.


Saveto: http://saveto.co/t/js-weekly-5 Theo dõi chuỗi bài viết JavaScript Weekly tại: http://saveto.co/javascript-weekly