JavaScript Weekly #3

V8, modern JavaScript, WebAssembly tại sự kiện Google I/O, các chức năng Promises, Async và Await ES6 và ES7 sẽ giải quyết vấn đề "Callback Hell" như thế nào, React, ... Có gì mới trong #3 này?

React Infinite Calendar

CLAUDÉRIC DEMERS

Component Calendar dành cho React. Gồm nhiều chức năng localization, theming, và keyboard support. Chạy tốt trên cả Desktop lẫn mobile.

3 Different Kinds of Prototypal Inheritance: ES6+ Edition

ERIC ELLIOTT Eric Elliott so sánh 3 cách tiếp cận để thiết lập prototypal trong Javascript ES6: differential, concatenative, and functional.

V8, Modern JavaScript, and Beyond (video)

SETH THOMPSON Video trên sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan chung về phần mở rộng trong V8, ES6, và WebAssembly, kèm theo là demo về cách Debug Node thông qua Chrome DevTools.

Promises, Async and Await

GUILLERMO RAUCH Cách tránh ‘callback hell’ trong JavaScript với chức năng mới của ES6 và ES7: Promises, Async, Await. Ngoài ra bài viết còn nói về 1 số kinh nghiệm sử dụng các chức năng này trong môi trường thực tế.

Ảnh: olitee.com

AnyPixel.js: To Create Big Interactive Real World Displays

GOOGLE CREATIVE LAB Dự án Open-source về Software và hardware của Google, mọi người có thể sử dụng để thiết kế và điều khiển các màn hình LED lớn.

A Facebook Sixth Sense: A Look at FB's JavaScript

ALEX KIRSZENBERG Bài viết dành cho những ai thích tò mò, nghiên cứu các công nghệ trong các website lớn. Tác giả của bài viết này phân tích chức năng Chat "XXX is typing ..." trên Facebook Messenger.

Front-End Hyperpolyglot: The Same Code in 6 Frameworks

JEFF CARPENTER Phân tích sự khác nhau của hơn 30 tính năng và cú pháp giữa React, Angular 1 và 2, Polymer, Vue và Ember.


Saveto: http://saveto.co/t/js-weekly-3 Theo dõi chuỗi bài viết JavaScript Weekly tại: http://saveto.co/javascript-weekly

JavascriptNodejsJavascriptJavascript-Weekly