Ra mắt Node.js v6.0.0

Hôm nay 26/04, Node.js vừa ra mắt phiên bản v6.0.0, với nhiều cải tiến về hiệu suất, load module nhanh hơn đáng kể, cải tiến Buffer, File System APIs, tests và tài liệu tốt hơn.

Nodejs v6.0.0 sử dụng V8 JavaScript engine, giúp hỗ trợ hơn 93% các chức năng mới trong ES6. Hiệu tại Nodejs v6 được công bố là "Current Release", tức là bạn đã có thể nâng cấp lên Nodejs ngay thời điểm này.

New "Current" version line focuses on performance improvements, increased reliability and better security for its 3.5 million users - https://nodejs.org/en/blog/announcements/v6-release/

Các điểm mới trong Nodejs v6:

Nâng cấp hiệu năng

  • Load module nhanh hơn gấp 4 lần so với Nodejs v4
  • Nâng cấp V8 engine

Bảo mật

ES6 Features

Như đã nói ở trên, Nodejs v6 hỗ trợ 93% các chức năng mới của ES6 mà không cần dùng compile Babel như trước đây.

var x = [1, 2, 3, 4, 5]
var [y, z] = x
console.log(y) // 1
console.log(z) // 2

Xem thêm ES6 có gì mới?

Nâng cấp lên Nodejs v6

Sử dụng nvm:

nvm install 6

Trường hợp không sử dụng nvm:

sudo npm install -g n # Cài n
sudo n latest # Install or activate the latest node release

Tham khảo

Tháng 10 năm nay Nodejs v6 mới chính thức chuyển sang phiên bản TLS.

JavascriptNodejsreleaseNode.js