view file

Git

Git - Cách xem nội dung 1 file ở branch khác

Nếu bạn đang ở 1 nhánh, và bạn muốn xem nội dung của 1 file nằm ở trên nhánh khác mà không cần phải checkout.

Git - Cách xem nội dung 1 file ở branch khác