TLDR

TL;DR - khi nào nên sử dụng Random Forest thay vì Neural Network

Cả Random Forest và Neural Networks đều là những kỹ thuật khác nhau nhưng có thể sử dụng chung ở một số lĩnh vực. Vậy khi nào sử dụng 1 kỹ thuật thay vì cái còn lại?