Thông tin

Project

Hệ thống tra cứu, hỗ trợ chọn trường xét tuyển đại học online 2015

Khác với mọi năm, năm nay thí sinh biết điểm trước và chọn trường sau. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào tối đa 4 ngành của một trường đại học. Kết quả xét tuyển không chỉ phụ thuộc vào việc điểm thi của thí sinh phải cao hơn điểm sàn quy định cho nguyện vọng này, mà còn phụ thuộc vào việc có bao nhiêu thí sinh khác cũng đăng ký nguyện vọng 1 giống mình. Nếu nhiều thì sinh cùng đăng ký, ai điểm cao hơn sẽ trúng tuyển. Thí sinh có thể theo dõi tình hình hồ sơ đăng ký dự thi vào ngành/trường mình đăng ký được cập nhật hàng ngày để quyết định rút hồ sơ để đăng ký nguyện vọng khác ở trường khác nếu thấy không có khả năng đỗ.

Hệ thống tra cứu, hỗ trợ chọn trường xét tuyển đại học online 2015