Thủ thuật Git

Git

Git - 19 Tips For Everyday Git Use

I’ve been using git full time for the past 4 years, and I wanted to share the most practical tips that I’ve learned along the way. Hopefully, it will be useful to somebody out there

Git - 19 Tips For Everyday Git Use

Git

Git - Cách sử dụng git rebase, cách gộp nhiều commit bằng rebase

Trong dự án, code của bạn luôn có sự thay đổi, sau khi push 1 đống commit lên github. Một ngày kia ông Leader kêu lại: "Ê mày, sửa chỗ này, sửa chỗ kia, code không đúng chuẩn rồi, bla bla ...". Thế là phải hồi hì hục cải tiến code, coding style cho "chuẩn".

Git - Cách sử dụng git rebase, cách gộp nhiều commit bằng rebase

Git

Git - Cách xóa nhanh tất cả các branch cũ đã merge vào branch master

Nếu bạn có rất nhiều branch trên repo, mỗi branch phát triển 1 chức năng của dự án. Trong số chúng có nhiều branch đã hoàn thành, và đã được merge vào branch chính (master) chẳng hạn, mình gọi các branch này là branch cũ.

Git - Cách xóa nhanh tất cả các branch cũ đã merge vào branch master