Structural Patterns

← Back to Rust Design Patterns

Rust Design Pattern Groups:

From Wikipedia:
Structual Patterns: Design patterns that ease the design by identifying a simple way to realize relationships among entities.

Rust

Rust Design Pattern: Prefer Small Crates

Prefer small crates that do one thing well. Để có được sự hiệu quả, mọi crate phải được thiết kế tốt, lựa chọn dependencies kỹ càng và càng độc lập càng tốt.