Story

Story

Migrate Blogger sang Gatsby

Mình đã migrate từ Blogger sang Gatsby

Migrate Blogger sang Gatsby

Story

Miếng bánh mỳ cháy

Đọc ở đâu đó, lưu lại có rảnh đọc lại để tự nhắc nhở bản thân.

Miếng bánh mỳ cháy

Story

Tết âm lịch 2015 - At home

Lăn lộn bao năm giờ mới về nhà! (chém tí) Cái status hiện nay trong suốt mấy ngày qua đó là: Ăn-ngập-mặt-ing :v :v

Tết âm lịch 2015 - At home