PredictionIO

Talk

Seminar - Giới thiệu Apache Spark và PredictionIO

Hôm nay buổi seminar về Apache Spark và giới thiệu PredictionIO tại ISLab (ĐH Công nghệ thông tin, KP6 phường Linh Trung) đã thành công tốt đẹp.

Seminar - Giới thiệu Apache Spark và PredictionIO