Mail

News

ProtonMail - dịch vụ mail end-to-end encrypted

ProtonMail cho ra mắt beta hồi 2014, nhưng theo được biết đến hiện nay 2 ứng dụng trên Play Store và Apple Store mới được duyệt do phía Apple và sự chấp thuận chính phủ Mỹ.

ProtonMail - dịch vụ mail end-to-end encrypted