Writefull

Writefull là tool hỗ trợ viết report, tài liệu khoa học bằng tiếng Anh khá hay, nó giúp mình tra cứu từ, sử dụng từ theo ngữ cảnh, so sánh từ, dịch, Writefull sử dụng CSDL từ Google News, Google Scholar, Web, ...

Writefull còn có nhiều chức năng như synonyms in context, so sánh 2 từ, dịch, đọc, ...

Xem video sau để hiểu rõ hơn:

NewsChrome, Chrome Extension, Writefull