Javascript Weekly #9

Javascript Weekly #9: Date-DNS, chi tiết về các bản cập nhật mới của V8, React và Angular.

date-fns: A Modern JavaScript Date Utility Library

date-fns là thư viện cực kỳ mạnh xử lý datetime trong JS. Được ví như "lodash for dates", thư viện này có hơn 140 hàm khác nhau để tương tác và xử lý thời gian cực mạnh (như e.g. distanceinWords, addDays, isSameWeek, differenceInHours, ...) LESHA KOSS ET AL.

What's New in V8 5.6, Now in Beta

V8 5.6 được release chính thức trong bản Chrome 56 vài tuần trước. Phiên bản mới này có nhiều tối ưu về pipeline và promises key, cải tiến nhiều về hiệu năng và bộ nhớ. Nâng cấp lần này giúp ES6/ES2015 ngày càng ổn định và mạnh mẽ hơn. MICHAEL HABLICH

Những điều cần biết về Angular 1.6

Angular 1.6 mới ra mắt kèm theo nhiều cải tiến mới. Để tận dụng tối đa khả năng của Angular 1.6 bạn nên đọc bài viết sau.

React Native Express: Learn React Native in the Browser

React Native hiện đang phát triển rất mạnh mẽ, được nhiều lập trình viên Mobile hướng đến. Những ai mới muốn học đòi hỏi phải thiết lập cấu hình và devices phức tạp. React Native Express giúp bạn học React Native trực tiếp ngay trên Website nhanh chóng mà không cần phải cấu hình gì cả. REACT NATIVE EXPRESS