Autotrack turns 1.0

Autotrack là thư viện Javascript sử dụng với analytics.js, cung cấp cho lập trình viên nhiều công cụ hơn để theo dõi hoạt động người dùng trên web.

Autotrack là project mã nguồn mở của Google Analytics, host tại Github.

Github: https://github.com/googleanalytics/autotrack

Autotrack vừa mới ra mắt phiên bản ổn định 1.0, hiện cung cấp nhiều plugins đi kèm như: Impression Tracker, Clean URL Tracker, Page Visibility Tracker, ...

Để sử dụng:

 1. Chèn autotrack,js vào website
<script
 type="text/javascript"
 src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/autotrack/1.0.1/autotrack.js"
></script>
 1. Include vào ga
<script>
 window.ga =
  window.ga ||
  function () {
   (ga.q = ga.q || []).push(arguments);
  };
 ga.l = +new Date();
 ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');

 // Replace the following lines with the plugins you want to use.
 ga('require', 'eventTracker');
 ga('require', 'outboundLinkTracker');
 ga('require', 'urlChangeTracker');
 // ...

 ga('send', 'pageview');
</script>

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về Autotrack demo và Tools tại đây: https://ga-dev-tools.appspot.com/autotrack/