WebGazer.js - theo dõi chuyển động mắt của người dùng trên Website

WebGazer.js là thư viện viết bằng Javascript, theo dõi mắt người dùng, xác định điểm trên màn hình mà người dùng đang chú ý đến. Thư viện xử lý real-time, chạy trực tiếp trên trình duyệt, sử dụng webcam để nhận diện và không cần phải gửi video về server.

Các chức năng nổi bật

 • Tính toán Realtime trên hầu hết các trình duyệt (Chrome, Firefox, Opera, Edge).
 • Không cần thiết bị chuyên dụng, chỉ cần sử dụng Webcams.
 • Tự training (huấn luyện), điều chỉnh bằng cách click và di chuyển chuột.
 • Tích hợp và sử dụng đơn giản.
 • Dự đoán được nhiều điểm nhìn.

Sử dụng

Thêm webgazer.js vào website:

<script src="https://cdn.rawgit.com/brownhci/WebGazer/master/build/webgazer.js" type="text/javascript"></script>

webgazer.begin() cho phép bắt đầu thu thập dữ liệu để training cho mắt.

webgazer.setGazeListener(function(data, elapsedTime) {
  if (data == null) {
    return;
  }
  var xprediction = data.x; //these x coordinates are relative to the viewport
  var yprediction = data.y; //these y coordinates are relative to the viewport
  console.log(elapsedTime); //elapsed time is based on time since begin was called
}).begin();

// Lấy dữ liệu prediction realtime

var prediction = webgazer.getCurrentPrediction();
if (prediction) {
  var x = prediction.x;
  var y = prediction.y;
};

Xem thêm hướng dẫn sử dụng chi tiết tại trang chủ: https://webgazer.cs.brown.edu/#usage Hoặc ví dụ: https://webgazer.cs.brown.edu/#examples

Chống chỉ định với ai bị mắt hí, mắt híp hay mắt lé!