Tiến sĩ là gì?

Tiến sĩ là gì? Người có kiến thức như thế nào thì đặt tới trình độ Tiến sĩ (Ph.D)?

Để diễn tả ngắn gọn bằng lời có lẽ không phải là điều dễ dàng. Đây là bài viết khá hay tôi tìm thấy trên Blog của Matt Might, giải thích 1 cách khác về học vị Tiến Sĩ bằng hình ảnh. Hãy tưởng tượng hình tròn sau chứa tất cả toàn bộ tri thức nhân loại:

Sau khi học xong Trung học cơ sở, bạn biết được 1 chút:

Sau khi học xong phổ thông, bạn biết thêm ít nữa:

Nắm trong tay bằng cử nhân, bạn có được kiến thức chuyên ngành:

Và khi học xong thạc sĩ, bạn có kiến thức chuyên sâu về ngành đó:

Bằng việc tìm hiểu các bài báo (nghiên cứu) cập nhật theo chuyên ngành, bạn có thể chạm đến ngưỡng tri thức của nhân loại:

Khi bạn tới vùng biên của chuyên ngành đó, bạn cần phải tiếp tục tập trung:

Bạn cố gắng đẩy cái biên đó ra, có thể cần đến vài năm:

Đến 1 lúc, bạn có thể đẩy rộng cái biên đó, như thế này:

Và đây, cái người ta gọi bạn là Tiến Sĩ (Ph.D):

Tất nhiên, thế giới với bạn bây giờ đã khác:

Nào, vẫn đừng quên bức tranh lớn ban đầu:

Thôi, tiếp tục push nào.

NewsPh.DTiến SĩdịchTranslate