Asiacrypt 2016

Theo thông tin từ a Thái, Asiacrypt 2016 sẽ được tổ chức ở Hà Nội. Thông tin chính thức: http://www.asiacrypt2016.com

Asiacrypt là một trong ba hội thảo chính của Hiệp Hội Nghiên Cứu Mật Mã Quốc Tế (International Association for Cryptologic Research). Nhờ sự vận động của anh Phan Dương Hiệu, GS Ngô Bảo Châu và những anh chị khác trong ban tổ chức, năm nay lần đầu tiên hội thảo sẽ được tổ chức ở Hà Nội, từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 12 năm 2016. Ngoài chương trình chính thức, một tuần trước hội thảo ban tổ chức (dự kiến) sẽ tổ chức các lớp học với chủ đề "Cryptography: Foundations and New Trends". Tất cả các lớp học đều miễn phí. Ban tổ chức dự kiến, nếu kinh phí cho phép, tài trợ chi phí đi lại, ăn ở cho các sinh viên Việt Nam ở xa.

Bên cạnh đó là thông tin mailing Viet InfoSec được lập ra, mở cho tất cả những ai quan tâm đến an toàn thông tin ở Việt Nam và trên thế giới. Mail list được lập ra sau sự kiện Tetcon 2016 năm nay.

Nhấn vào đây để tham gia: https://groups.google.com/forum/#!forum/viet-infosec