Chơi Game Boy Emulator trên Terminal

Bạn làm việc nhiều trên Terminal? Một lập trình viên nghĩ ra cách giải trí khá hay là chơi các game của Game Boy ngay trên Terminal. Chương trình giả lập này được viết bằng PHP.

Project được viết bằng PHP, đầu tiên cần cài đặt PHP 5.6 hoặc 7. Nếu bạn là lập trình viên PHP, chắc chắn bạn sẽ kinh ngạc với những gì PHP làm được. Cách cài đặt và chơi có hướng dẫn đầy đủ tại trang Github.

PHP-Terminal Game Boy Emulator | GitHub

Bonus tấm hình mình chơi game Pikachu :>

Newsgame, Terminal, Game Boy Emulator, PHP