Open Source - Tìm hiểu về giấy phép MIT

MIT là một giấy phép phần mềm tự do được phát hành bởi Học viện Công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology – MIT), được hội đồng MIT X sử dụng.

1. Nhà phát hành

MIT là một giấy phép phần mềm tự do được phát hành bởi Học viện Công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology – MIT), được hội đồng MIT X sử dụng.

Theo Tổ chức phần mềm tự do, giấy phép MIT nên được gọi chính xác hơn là giấy phép X11, do Học viện Massachusetts đã từng dùng nhiều loại giấy phép khác nữa, và do giấy phép này ban đầu được soạn thảo cho X Window System (dự án tạo giao diện đồ họa cho người dùng ở các máy tính kết nối mạng vào năm 1984).

2.Nội dung chính

MIT là một giấy phép dạng "permissive", nghĩa là nó cho phép tái sự dụng các phần mềm độc quyền nhưng với điều kiện giấy phép MIT đã được phân phối kèm phần mềm đó. Giấy phép MIT cũng tương thích GLP, nghĩa là GPL cho phép tổng hợp và tái phân phối các phần mềm sử dụng giấy phép MIT.

  • Các quyền lợi của người sử dụng giấy phép vẫn tương tự như ở giấy phép GNU. Tuy nhiên MIT loại bỏ thuộc tính virus khỏi giấy phép, tức không bắt buộc các chương trình sử dụng tài nguyên có dùng giấy phép MIT cũng phải sử dụng giấy phép MIT.
  • Giấy phép MIT không bắt buộc phải công khai mã nguồn.
  • Người sử dụng phải kèm theo giấy phép MIT vào bản chỉnh sửa của mình, tuy nhiên không bị bắt buộc phải sử dụng giấy phép MIT cho toàn bộ bản đó.
  • Giấy phép MIT cũng có thể được chỉnh sửa lại cho phù hợp với thực tế.

Ngoài ra, giấy phép MIT không cấm sử dụng tên của người giữ bản quyền vào mục đích quảng bá, và cũng không bắt buộc phải hiện danh sách tất cả những người từng tham gia thực hiện dự án trong phần About của chương trình.

3. Một số phần mềm sử dụng giấy phép MIT

Các gói phần mềm sử dụng giấy phép MIT bao gồm Expat, PuTTY, Ruby on Rails, Lua 5.0 và X Window System.

Cũng có một số sản phẩm sử dụng chung giấy phép MIT với một giấy phép khác, mà nổi tiếng nhất là thư viện jQuery của JavaScript, sản phẩm này sử dụng cả giấy phép MIT và GNU.

Có thể xem danh sách chi tiết các sản phẩm sử dụng giấy phép MIT tại: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_software_that_uses_the_MIT_License

Nguồn: https://thaiduynguyen.wordpress.com/2009/10/30/tim-hieu-ve-osl/

NewsOpen SourceGiấy phép nguồn mởMIT