Nodejs - package.json là gì vậy?

Khi bạn bắt đầu làm quen với việc xây dựng 1 trang web với Nodejs, 1 thứ mà bạn vẫn thường luôn thấy trong các source ở github đó là: package.json. Vậy nó là gì, tại sao chúng ta luôn cần phải có nó khi xây dựng 1 ứng dụng bằng Nodejs

Giới thiệu

package.json là file đặc biệt, bạn có thể hiểu nó là 1 document giúp bạn biết được trong cái đống code này cần có những gói nào (Nói thêm nodejs xây dựng dựa trên nhiều module gọi là package, quản lý thông quan npm). Package.json là file cấu hình của npm, giúp cho npm hiểu nó cần phải cài đặt cái gì, thông tin về ứng dụng, phiên bản, ...

File package.json được viết bằng json

File package.json được đặt ở thư mục gốc của project.

Cho xem mắt xíu nè, đây là nội dung thường thấy của 1 file package.json

{
 "name" : "Vote-sc-UIT",
 "description" : "Realtime Vote System base anonymous.",
 "homepage" : "http://project.lvduit.com/nodejs/vote-sc-uit/",
 "keywords" : ["vote", "realtime", "" "functional", "server", "client", "browser"],
 "author" : "Van-Duyet Le <[email protected]>",
 "contributors" : [],
 "dependencies" : {
    "async": "~0.9.0",
    "body-parser": "~1.5.2",
    "bower": "~1.3.8",
    "compression": "~1.0.9",
    "connect-flash": "~0.1.1",
    "connect-mongo": "~0.4.1",
    "consolidate": "~0.10.0",
    "cookie-parser": "~1.3.2",
    "cron": "^1.0.5",
    "express": "~4.7.2"
 },
 "main" : "app.js",
 "version" : "1.1.6"
}

Các thành phần của Package.json

Package.json chứa rất nhiều thông tin, thường thì ta chỉ quan tâm đến vài thuộc tính chính thôi.

name

Tên của project hoặc package, nên viết hoa cho thuộc tính name. Đây là thuộc tính bắt buộc. Ngoài ra bạn có thể public project của bạn, thì thuộc tính name này sẽ là package name, nên cái này phải là duy nhất nhé.

version

Phiên bản của project. Cách ghi version hiện nay được quy đinh bởi 1 ông nào đó tên Semantic Versioning. Ông quy định thế này, phiên bản phải gồm 3 phần MAJOR.MINOR.PATCH Theo nguyên văn, trong đó:

 • MAJOR version when you make incompatible API changes
 • MINOR version when you add functionality in a backwards-compatible manner
 • PATCH version when you make backwards-compatible bug fixe

Ví dụ:

{
 "name" : "Vote-sc-UIT",
 "version" : "1.1.3"
}

description

Đoạn mô tả của project. Chú ý viết ngắn gọn xúc tích rõ ràng dễ hiểu, không hư cấu nhé.

author

Thông tin về tác giả. Mình hy vọng 1 ngày 1 package nào đó trên npm có tên của bạn nhé.

dependencies

Cái này quan trọng đây. Trong project, bạn sẽ phải sử dụng rất nhiều gói, những gói này đã được viết sẵn, chỉ cần require rồi quất thôi.

Ví dụ: ta có package sails hoặc express là framework, jade là gói template engine, socket.io hỗ trợ ứng dụng realtime, ....

Để làm việc này, bạn cần phải install gói đó bằng npm. Thuộc tính dependencies giúp npm biết được cần phải cài đặt những package nào.

Ví dụ nhé:

"dependencies" : {
    "async": "*",
    "body-parser": "~1.5.2",
    "bower": "~1.3.8",
    "compression": "~1.0.9",
    "connect-flash": "~0.1.1",
    "connect-mongo": "~0.4.1",
    "consolidate": ">0.10.0",
    "cookie-parser": "~1.3.2",
    "cron": "^1.0.5",
    "express": "~4.7.2"
 },

Giá trị trong thuộc tính này là 1 json, gồm tên package và version của package của gói đó. Khi có file package.json bạn có thể cài các gói này 1 cách tự động bằng lệnh

$ npm install

À, cách ghi version cũng khá quan trọng nhé, nhìn vào ví dụ bạn sẽ thấy 1 số cách ghi sau

 • "*" Nếu như này thì npm sẽ install cho bạn phiên bản mới nhất của package.
 • "~1.5.2" dấu ~ cho quy định cho npm sẽ tìm tất cả các phiên bản có dạng 1.5.x (từ >=1.5.0 đến <1.6.0 )
 • "^1.0.5" version từ 1.0.5 đến <1.1.0
 • ">0.10.0" version phải lớn hơn 0.10.0

Kết

Còn khá nhiều các thuộc tính và quy định trong package.json, bạn có thể tìm hiểu kĩ hơn tại đây nhé https://docs.npmjs.com/files/package.json

JavascriptNodejsNPMPackage.json