The Hacker News

← Back to All Tags

News

Vạch trần Lỗ Hổng Zero-day trên Internet Explorer bị Microsoft che dấu

Microsoft đã giữ bí mật lỗ hổng Zero–Day nghiêm trọng trên Internet Explorer 8 với tất cả chúng ta từ tháng 10 năm 2013.

Vạch trần Lỗ Hổng Zero-day trên Internet Explorer bị Microsoft che dấu

News

Lỗ hổng trên Cookie của WordPress cho phép các Hacker xâm nhập vào tài khoản của người dùng

Bạn có đang sở hữu một blog trên website WordPress không? Nếu có, thì bạn nên cẩn trọng khi đăng nhập vào tài khoản WordPress từ lần sau khi kết nối với mạng Wi-Fi công cộng, bởi vì tài khoản của bạn có thể bị xâm nhập lúc nào mà ban không biết thậm chí kể cả việc bạn đã sử dụng xác thực dùng hai nhân tố.

Lỗ hổng trên Cookie của WordPress cho phép các Hacker xâm nhập vào tài khoản của người dùng