sharing

News

Chơi game trên PDF

Cái này nghe mới lạ, nhưng có thật.

Chơi game trên PDF

News

Đất nước và những nỗi lo của người trẻ

Chúng ta cần nhìn nhận lại đất nước chúng ta đang sống một cách sát thực nhất có thể. Nó không đẹp như chúng ta vẫn tưởng, các bạn không muốn quan tâm đến vấn đề chính trị cũng như văn hoá của một dân tộc cho đến khi chúng ta mất tất cả khi đó bạn mới giật mình ngã ngửa vì các bạn quá tin tưởng vào những giá trị mang tính chất "Định Hướng".

Đất nước và những nỗi lo của người trẻ