Phím tắt

News

Tổng hợp phím tắt của Visual Studio Code

Mình mới sử dụng VS Code của Microsoft được vài tuần, cảm thấy cũng khá thích - trừ cái việc nó hay chậm chậm. Lý do cũng có thể dễ lý giải là do nó được viết bằng Nodejs, chạy trên khung V8 của Chrome. Một cách tiếp cận phải nói là khá là hay, giúp sản phẩm nhanh chóng đến tay người dùng, thứ 2 là tính đa nền tảng của nó.<br />Mình xin tổng hợp lại một số phím tắt hay, hay dùng của VS Code.

Tổng hợp phím tắt của Visual Studio Code