News

← Back to All Tags

Git

Merge conflicts on GitHub website

Merge conflicts ngay trên Github

Merge conflicts on GitHub website

News

How one developer just broke Node, Babel and thousands of projects in 11 lines of JavaScript

Một lập trình viên vừa gây lỗi hàng loạt cho Node, Babel và hàng nghìn projects khác. Chỉ với 11 dòng Javascript.

Story

Phá giá Website, vấn đề muôn thuở

Như các bạn cũng biết, thị trường Website Việt Nam hiện nay trở nên màu mỡ cho các lập trình viên. Qua đó, việc xuất hiện của các công ty, cá nhân sử dụng quá nhiều tiêu đề "giá rẻ" trong chính cả Slogan và thương hiệu của mình. Khiến cho thị trường Website trở nên khó khăn vì người lập trình viên giỏi thì mất quá nhiều công sức và thời gian để tích lũy kinh nghiệm phải bị ép một cái giá "không thể tin nổi" và có thể chỉ chênh lệch chút đỉnh so với người mới vào nghề vì cái giá rẻ đến mức không thể nào nâng hơn được vì nếu nâng thì "một xu dính túi" cũng không có.

Phá giá Website, vấn đề muôn thuở

News

Google has a new logo, seriously

Google có Logo mới

Google has a new logo, seriously

News

Đạo lập trình - The Tao Of Programming

Nguồn gốc huyền bí, sinh ra từ hư vô. Vô thanh vô tướng, vĩnh viễn bất biến, mãi mãi vận hành. Là nguồn gốc của mọi chương trình. Ta không biết tên nó là gì, nên ta gọi nó là Đạo.

News

The Myth of the Full-stack Developer

My defensive tendencies are normally put on high alert when I hear that magic phrase. Stacks are a lot bigger than what they used to be, and being able to claim one has acquired refined skills at every layer of web development is certainly not a small claim. Does this mean you have a broad range of skills or you specialise in everything?

The Myth of the Full-stack Developer

News

Firefox 30 arrives with sidebars button, GStreamer 1.0 support, and quickshare in context menu on Android

Mozilla today officially launched Firefox 30 for Windows, Mac, Linux, and Android. Additions include a button for direct access to sidebars (social, bookmark, and history), support for GStreamer 1.0, and new quickshare buttons in the context menu on Android.

Firefox 30 arrives with sidebars button, GStreamer 1.0 support, and quickshare in context menu on Android

News

Hệ thống Thông tin - Học tốt và sẽ làm gì?

Nhìn tỷ lệ chọi năm nay, cũng như mọi năm ngành Hệ thống Thông tin (HTTT) có tỷ lệ chọi thấp nhất nhì trường. Có lẽ cũng nhiều bạn chưa biết, chưa hiểu và chưa rõ học HTTT là học gì, học HTTT xong rồi làm gì? (Bài viết sau theo suy nghĩ của tác giả)