Linux

← Back to All Tags

Linux - Một số lệnh hay dùng

Dùng Linux cũng đã lâu. Thấy nhiều bạn học HDH, nếu không nắm được một số câu lệnh cần thiết thì công việc quản trị của bạn sẽ gặp không ít khó khăn, mình ghi ra vài lệnh hay, hay dùng trên Linux để tiện tham khảo.

Linux - Một số lệnh hay dùng

Linux

Sử dụng "vi" trong Linux

Linux là một hệ điều hành được điều khiển đa phần qua môi trường dòng lệnh (console), thêm vào đó, các file cấu hình dịch vụ trên Linux thường được chỉnh sửa bởi trình editor là vi (hay vim, bản cải thiện của vi). Nếu bạn là người thường xuyên quản trị server linux qua console, thì vi là trình tiện ích hay sử dụng nhất. Do vậy, học cách sử dụng vi là một yêu cầu tối thiểu và cần thiết cho một người sử dụng linux.