Java

News

Từ Java sang Node - the PayPal story

Câu chuyện của Paypal khi chuyển nền tảng từ Java sang Node.js

Từ Java sang Node - the PayPal story

Javascript

JavaPoly.js: chạy Java ngay trên trình duyệt Web

Polyfills native, hỗ trợ JVM, bạn có thể import file Jar, biên dịch và chạy trực tiếp mã Java ngay trên trình duyệt Web với JavaPoly, thư viện được viết bằng Javascript.

JavaPoly.js: chạy Java ngay trên trình duyệt Web