Google

News

Google Now có thêm tính năng "nhắc" xuống tàu xe khi đến bến

Chắc hẳn, bạn đã không ít lần ngủ quên trên xe bus và để lỡ mất bến xe cần xuống. Google Now sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Google Now có thêm tính năng "nhắc" xuống tàu xe khi đến bến