đọc báo

News

Đâu là lợi thế cạnh tranh của người Việt?

Trong buổi trò chuyện đầu năm với chúng tôi, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, đã tới lúc nên nhìn nhận, coi những giá trị di sản văn hóa phi vật thể như tính cách của người Việt cũng chính là tài nguyên phát triển.

Đâu là lợi thế cạnh tranh của người Việt?