code

News

Facebook giới thiệu ngôn ngữ lập trình "Hack" giúp viết phần mềm nhanh hơn

Facebook mới đây đã giới thiệu một ngôn ngữ lập trình mới có khả năng đẩy nhanh tốc độ viết cũng như kiểm tra các phần mềm. Với tên gọi Hack, ngôn ngữ đã được nội bộ Facebook sử dụng hơn một năm nay và bây giờ hãng đưa nó thành một chuẩn mở cho mọi người cùng xài.

Facebook giới thiệu ngôn ngữ lập trình "Hack" giúp viết phần mềm nhanh hơn