Bực cái mình

Story

Chuyện giao tiếp

Mỗi ngày tôi nhận khoảng cả chục message inbox, đã gặp rất nhiều trường hợp, đại loại như chỉ hỏi: alo, ê rảnh không, ê có online không, help ... rồi im luôn.

Chuyện giao tiếp