Angular

Javascript

Javascript Weekly #10

Javascript Weekly #10 gửi đến cộng đồng một số tin tức JS mới: top frameworks 2017, Angular Next 4.0, Voca xử lý string cực kỳ mạnh, Hyper 1.0 - terminal on top JS, Vuetify, ...

Javascript Weekly #10

Javascript

Angular 2 có gì mới?

Cách đây vài hôm Angular 2 chính thức ra mắt, phiên bản Beta

Angular 2 có gì mới?

Javascript

AngularJS and SEO - pre-render content on the server

The simple way to make this content SEO-friendly is to pre-render data on the server and then allow angular to do it's job on the client.

AngularJS and SEO - pre-render content on the server