Chatbot với Botpress - Phần 2: Coding

Tiếp tục phần 2, phần trước Chatbot với Botpress bạn đã có 1 bộ khung cho Bot chỉ với vài thao tác, kết nối mới Messenger với Persistent Menu, Getting Started message, làm quen với postback, Auto response, ... module botpress-analytics để thống kê.

Về cơ bản Bot theo cơ chế lắng nghe lệnh (từ khóa) và trả lời. Sau mình sẽ ví dụ đơn giản về cách lập trình cho Bot, làm Bot thông minh hơn khi kết hợp với 1 số service API trí tuệ nhân tạo (Wit.ai, Api.ai, ...)


Chatbot với Botpress - Phần 1: Init Chatbot

Mình thấy Node.js là ngôn ngữ được sử dụng khá phổ biến để viết chatbot (Slack, Messenger, ...), nhiều Framework cho Chatbot được ra đời, trong đó mình tìm thấy Botpress cũng khá hay và dễ sử dụng, khả năng mở rộng cao.

Botpress được ví như Wordpress for Chatbot - được viết bằng Node, cài đặt đơn giản, quản lý trên giao diện web, cơ chế lập trình module - Botpress giúp rút ngắn thời gian Dev lên rất nhiều.

Rancher - Quản lý Docker Container bằng UI

Rancher giúp quản lý Docker bằng UI Web một cách tiện dụng, mọi thao tác đều trên UI. Rancher còn tích hợp Shell trên Docker, App catalog, ...


Shell - Mọi thao tác với tệp và thư mục trên Bash

Shell bash trên Linux nếu như biết khai thác thì nó sẽ là một công cụ rất mạnh, trong bài này mình sẽ liệt kê các thao tác với tệp và thư mục (copy, move, rename, zip, ...). Like a hacker :))


Writefull

Writefull là tool hỗ trợ viết report, tài liệu khoa học bằng tiếng Anh khá hay, nó giúp mình tra cứu từ, sử dụng từ theo ngữ cảnh, so sánh từ, dịch, Writefull sử dụng CSDL từ Google News, Google Scholar, Web, ...

Javascript Weekly #10

Javascript Weekly #10 gửi đến cộng đồng một số tin tức JS mới: top frameworks 2017, Angular Next 4.0, Voca xử lý string cực kỳ mạnh, Hyper 1.0 - terminal on top JS, Vuetify, ...

The Evolution of a Software Engineer

Funny story about the Evolution of a Software Engineer, I copy from Sean Hickey Med.

The first year:

Merge conflicts on GitHub website

You can now resolve simple merge conflicts on GitHub right from your pull requests, saving you a trip to the command line and helping your team merge pull requests faster. - Github Blog.

vnTokenizer trên PySpark

vnTokenizer của tác giả Lê Hồng Phương ở phiên bản thứ 3 (vn.vitk) này được build trên Apache Spark, cho phép xử lý dữ liệu lớn. vn.vitk hỗ trợ các tác vụ: Word segmentation, Part-of-speech tagging, Dependency parsing.

Tuy nhiên vn.vitk được viết trên Java và sử dụng như một công cụ command line tools, khó tùy chỉnh và sử dụng dạng programming:
./bin/spark-submit ~/vitk/target/vn.vitk-3.0.jar -m <master-url> -i <input-file> -o <output-file> -v

Trong blog này mình sẽ custom lại vn.vitk để có thể chạy như một thư viện lập trình, sử dụng ngôn ngữ python (trên PySpark và Jupyter Notebook).

Javascript Weekly #9

#9: Date-DNS, chi tiết về các bản cập nhật mới của V8, React và Angular.


R trên Jupiter Notebook (Ubuntu 14.04 / 14.10 / 16.04)

Jupyter Notebook là công cụ khá mạnh của lập trình viên Python và Data Science. Nếu dùng R, Jupyter cũng cho phép ta tích hợp R kernel vào Notebook một cách dễ dàng.


Openstack - App Catalog và Docker trên Devstack

DevStack là giúp triển khai mô hình Openstack cho Developers, có thể chạy trên Single-Machine.
Trong bài này sẽ hướng dẫn cách cài đặt DevStack, với các module mở rộng như Magnum [1] (triển khai Containers trên Openstack), Murano [2] (Application catalogs), ...