Showing posts with label javascript. Show all posts
Showing posts with label javascript. Show all posts

Propel - Machine learning for Javascript

Propel cung cấp cơ chế GPU-backed giống như thư viện Numpy trên Python, propel có thể cung cấp 1 kiến trúc rất mạnh cho các thuật toán Machine learning trên Javascript, như hỗ trợ tính toán rất mạnh và nhanh, như các tính toán trên ma trận, list, plot, ...

Với ưu điểm trên Javascript, Propel có thể chạy ở mọi nơi (từ browser đến natively trên Node).
Cả 2 môi trường trên thư viện đều có thể sử dụng sức mạnh của GPU. Trên trình duyệt, thư viện sử dụng WebGL thông qua deeplearn.js, còn trên Node nó sử dụng TensorFlow's C API.


natural - NLTK cho Javascript

"Natural" được ví như nltk cho Node. natural có nhiều chức năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên như: Tokenizing, stemming, classification, phonetics, tf-idf, WordNet, string similarity, ...

Nếu bạn là người yêu thích cả NLP và Javascript/Node, thì đây là một thư viện thú vị nên thử qua.

gpu.js - Tăng tốc Javascript với GPU

Mình lướt github và vô tình thấy thư viện gpu.js này. gpu.js tự động compile mã Javascript thành một ngôn ngữ ánh xạ khác, và chạy trên GPU nhờ vào WebGL API. Nếu máy trình duyệt không có GPU, mã JS vẫn được thực thi bình thường.

Notibar.js

Notibar.js - Lightweight notification bar, no dependency.

Chatbot với Botpress - Phần 2: Coding

Tiếp tục phần 2, phần trước Chatbot với Botpress bạn đã có 1 bộ khung cho Bot chỉ với vài thao tác, kết nối mới Messenger với Persistent Menu, Getting Started message, làm quen với postback, Auto response, ... module botpress-analytics để thống kê.

Về cơ bản Bot theo cơ chế lắng nghe lệnh (từ khóa) và trả lời. Sau mình sẽ ví dụ đơn giản về cách lập trình cho Bot, làm Bot thông minh hơn khi kết hợp với 1 số service API trí tuệ nhân tạo (Wit.ai, Api.ai, ...)


Javascript Weekly #9

#9: Date-DNS, chi tiết về các bản cập nhật mới của V8, React và Angular.


Yarn: A new package manager for JavaScript

Facebook has launched Yarn, an open source JavaScript package manager that promises faster and more reliable installs than the massively popular npm. The company says its new creation is capable of reducing install times from several minutes to just seconds in some cases – depending on the size of the packages you’re working with, of course.

Tối ưu hóa Javascript với Google Closure Compiler

Closure Compiler là 1 dự án của Google giúp Javascript tải và chạy nhanh hơn. Không phải là biên dịch từ Javascript sang mã máy, mà Closure biên dịch từ Javascript sang better-Javascript. Tức là tự động viết lại Javascript sao cho tối ưu hóa nhất mà kết quả không thay đổi.

Closure sẽ đọc Javascript, thống kê, loại bỏ dead code, kiểm tra các biến và mối quan hệ giữa chúng, kiểu dữ liệu có hợp lý hay không, viết lại (rewrite) và nén sao cho tối ưu nhất có thể.

Javascript Weekly #8

Javascript Weekly #8 với các bài viết: React Native có mặt trên Ubuntu, JS góp mặt vào IoT với việc điều khiển các mạch máy tính thông minh, song song hoá tính toán với GPU, ...

Illustration by Sue Lockwood

Javascript Weekly #7

Javascript Weekly #7 tuần này: giới thiệu HyperTerm - Command Line mạnh mẽ dựa trên công nghệ của Web, Node.js, Howler.js là một thư viện Audio nhiều tính năng, hay cách xây dựng ứng dụng Desktop sử dụng Electron và React, khám phá 2 chức năng mới trong ES6, ...

Big Integer Javascript

Integer trong Javascript giới hạn đến giá trị 18437736874454810627 (tức 2^64−2^53+3). Để xử lý các giá trị lớn hơn nhiều lần với hiệu năng cao, ta có thể sử dụng thư viện Big Integer sau.
Big integer cho phép thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, so sánh, ... với các số Integer không giới hạn, miễn sau bạn có đủ RAM.

Sublime Text Plugin nào cho lập trình viên Node.js

Trước mình có viết 1 bài về giới thiệu Sublime Text, các plugin hay cho lập trình viên PHP. Hôm nay mình sẽ giới thiệu 1 số plugin cần có để lập trình Node.js trên Sublime.

Javascript Weekly #6

Bài viết giới thiệu chi tiết về Redux, D3.js 4.0 Released, thư viện hiệu ứng anime.js, viết ứng dụng WebAssembly đầu tiên, Debug Node .... đây là các bài sẽ có trong Javascript Weekly #6 này mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn.

Javascript Weekly #5

Preact cho những ai muốn sử dụng các chức năng core của React chỉ với 3KB, Angular 2 ra mắt với nhiều tính năng mới, học D3.js, bài viết cực hay và chi tiết về "this" trong Javascript trong các trường hợp.

Javascript Weekly #4

React và ES6 vẫn là các chủ đề đang được quan tâm. Javascript Weekly tuần này có gì hot?

Webfont.js - Web Font Loader

Web Font Loader (webfont.js) cho phép bạn sử dụng các Fonts tùy chỉnh trên Web. Giúp điều khiển fonts 1 cách linh động hơn bằng Javascript, thay vì thẻ <link> hoặc CSS, linh động tùy chỉnh các tham số, tối ưu tốc độ tải và dễ sử dụng hơn.

Web Font Loader hỗ trợ load fonts từ Google Fonts, Typekit, Fonts.com, and Fontdeck, cũng như self-hosted web fonts.

JavaScript Weekly #3

V8, modern JavaScript, WebAssembly tại sự kiện Google I/O, các chức năng Promises, Async và Await ES6 và ES7 sẽ giải quyết vấn đề "Callback Hell" như thế nào, React, ... Có gì mới trong #3 này?

Từ Java sang Node - the PayPal story

Câu chuyện của Paypal khi chuyển nền tảng từ Java sang Node.js


Java được mệnh danh là rất nhanh và ổn định; được sử dụng lâu dài tại Paypal. Vậy lý do gì khiến họ quyết định thay đổi. Và kinh nghiệm khi sử dụng Node.js trong môi trường Production với nhiều yêu cầu bảo mật như thế nào? 

Xem bài viết tại đây: http://blog.builtinnode.com/post/from-java-to-node---the-paypal-story

(Có thời gian sẽ dịch sau)

WebGazer.js - theo dõi chuyển động mắt của người dùng trên Website

WebGazer.js là thư viện viết bằng Javascript, theo dõi mắt người dùng, xác định điểm trên màn hình mà người dùng đang chú ý đến. Thư viện xử lý real-time, chạy trực tiếp trên trình duyệt, sử dụng webcam để nhận diện và không cần phải gửi video về server.

JavaScript Weekly #2

Javascript #2 tuần này có gì mới.