Showing posts with label Apache Spark. Show all posts
Showing posts with label Apache Spark. Show all posts

Cài Apache Spark standalone bản pre-built

Mình nhận được nhiều phản hồi từ bài viết BigData - Cài đặt Apache Spark trên Ubuntu 14.04 rằng sao cài khó và phức tạp thế. Thực ra bài viết đó mình hướng dẫn cách build và install từ source.

Thực tế, Spark còn hỗ trợ cho ta nhiều phiên bản pre-built cùng với Hadoop. Pre-build tức Spark đã được build sẵn và chỉ cần sử dụng thôi. Cách làm như sau.


Spark: Convert Text (CSV) to Parquet để tối ưu hóa Spark SQL và HDFS

Lưu trữ dữ liệu dưới dạng Columnar như Apache Parquet [1] (https://parquet.apache.org) góp phần tăng hiệu năng truy xuất trên Spark lên rất nhiều lần. Bởi vì nó có thể tính toán và chỉ lấy ra 1 phần dữ liệu cần thiết (như 1 vài cột trên CSV), mà không cần phải đụng tới các phần khác của data row. Ngoài ra Parquet còn hỗ trợ flexible compression do đó tiết kiệm được rất nhiều không gian HDFS.


Nếu bạn chứa dữ liệu dạng text trên HDFS và dùng Spark SQL để xử lý, một biện pháp tối ưu bạn nên thử là chuyển đổi text đó sang Parquet, tăng tốc độ truy xuất và tối ưu bộ nhớ.

Theo một bài viết của IBM[2], chuyển đổi sang Parquet giúp tăng tốc độ truy xuất lên 30 lần (hoặc hơn) tùy trường hợp, bộ nhớ tiết kiệm đến 75%!

Chạy Apache Spark với Jupyter Notebook

IPython Notebook là một công cụ tiện lợi cho Python. Ta có thể Debug chương trình PySpark Line-by-line trên IPython Notebook một cách dễ dàng, tiết kiệm được nhiều thời gian.


PySpark - Thiếu thư viện Python trên Worker

Apache Spark chạy trên Cluster, với Java thì đơn giản. Với Python thì package python phải được cài trên từng Node của Worker. Nếu không bạn sẽ gặp phải lỗi thiếu thư viện.

import hi 
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ImportError: No module named hi

Chạy vnTokenizer trên môi trường Apache Spark

vnTokenizer là công cụ chuyên dùng tách từ, gán nhãn từ loại cho tiếng Việt, của tác giả Lê Hồng Phương. vnTokenizer được viết bằng Java, có thể sử dụng như Tools Command Line hoặc Programming.

Nay vnTokenizer vừa ra mắt phiên bản 5.0 (tên là Vitk) hỗ trợ chạy trên Apache Spark, cho những ai xử lý Big Data hoặc cần xử lý một lượng lớn input.

Apache Spark on Docker

Docker and Spark are two technologies which are very hyped these days. The repository contains a Docker file to build a Docker image with Apache Spark.

Bigdata - Map-Reduce và bài toán Word Count

Map-Reduce là một giải pháp! Map-Reduce được phát minh bởi các kỹ sư Google để giải quyết bài toán xử lý một khối lượng dữ liệu cực lớn, vượt quá khả năng xử lý của một máy tính đơn có cấu hình khủng.

Seminar - Giới thiệu Apache Spark và PredictionIO

Hôm nay buổi seminar về Apache Spark và giới thiệu PredictionIO tại ISLab (ĐH Công nghệ thông tin, KP6 phường Linh Trung) đã thành công tốt đẹp.

Big Data - Monitoring Spark with Graphite and Grafana

This post I have read from HammerLab, Contact me if Vietnamese version neccessary. In this post, they'll discuss using Graphite and Grafana to graph metrics obtained from our Spark applications to answer these questions

At Hammer Lab, we use Spark to run analyses of genomic data in a distributed fashion. Distributed programs present unique challenges related to monitoring and debugging of code. Many standard approaches to fundamental questions of programming (what is my program doing? Why did it do what it did?) do not apply in a distributed context, leading to considerable frustration and despair.