News

Tại sao Đường Tăng vô dụng lại trở thành người lãnh đạo, còn Tôn Ngộ Không tài phép thì lại là kẻ làm công?

4 điều rút ra sau đây sẽ cho bạn 1 bài học quý báu trong cuộc sống, công việc kinh doanh đặc biệt là những người đang làm ở vị trí quản lý.

Tại sao Đường Tăng vô dụng lại trở thành người lãnh đạo, còn Tôn Ngộ Không tài phép thì lại là kẻ làm công?

News

Xây dựng thương hiệu cá nhân tại công sở

Một bài viết khá hay ở vietnamworks, mình là freelancer nên chắc cũng nên học hỏi phần nào.

Xây dựng thương hiệu cá nhân tại công sở

Data

DBMS - Tầm Quan Trọng Của Kiểu Dữ Liệu

Một bài viết từ Blog kĩ thuật máy tính

DBMS - Tầm Quan Trọng Của Kiểu Dữ Liệu

News

Làm thế nào để trở thành một hacker?

Lựa chọn trở thành một hacker mũ trắng hay mũ đen nằm ở bản thân mỗi người và tùy vào hoàn cảnh cụ thể, nhưng chung quy lại thì họ cần những gì? Hacker đúng nghĩa không phải là tin tặc, mà là những người có khả năng tìm tòi, phát hiện ra những kẽ hở len lỏi trong các đoạn mã lập trình phức tạp của những ứng dụng - tưởng chừng như hoàn hảo.

Làm thế nào để trở thành một hacker?

News

Quy trình phát triển phần mềm - mô hình xoắn ốc (The Boehm's spiral model)

Mô hình xoắn ốc có thể được xem là sự kết hợp giữa mô hình thác nước và mô hình mẫu và đồng thời thêm một thành phần mới - phân tích rủi ro.

Quy trình phát triển phần mềm - mô hình xoắn ốc (The Boehm's spiral model)

News

Quy trình phát triển phần mềm - Mô hình thác nước (waterfall model)

Mô hình thác nước là một mô hình của quy trình phát triển phần mềm, trong đó quy trình phát triển trông giống như một dòng chảy, với các pha được thực hiện theo trật tự nghiêm ngặt và không có sự quay lui hay nhảy vượt pha là: phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai thực hiện, kiểm thử, liên kết và bảo trì.

Quy trình phát triển phần mềm - Mô hình thác nước (waterfall model)

Design Pattterns - hệ thống 23 mẫu Design Patterns

Hệ thống các mẫu design pattern hiện có 23 mẫu được định nghĩa trong cuốn Design patterns Elements of Reusable Object Oriented Software

Design Pattterns - hệ thống 23 mẫu Design Patterns