PHP

PHP - Có gì mới trong PHP 7

Phiên bản stable PHP hiện nay đang được sử dụng là phiên bản PHP 5.6. Sau một số tranh luận thì nhóm phát triển đã quyết định họ sẽ bỏ qua tên phiên bản PHP 6. PHP 6 đã tồn tại trong quá khứ như một dự án thử nghiệm, nhưng vì lý do nào đó chưa hoàn chỉnh.

PHP - Có gì mới trong PHP 7

Project

Hệ thống tra cứu, hỗ trợ chọn trường xét tuyển đại học online 2015

Khác với mọi năm, năm nay thí sinh biết điểm trước và chọn trường sau. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào tối đa 4 ngành của một trường đại học. Kết quả xét tuyển không chỉ phụ thuộc vào việc điểm thi của thí sinh phải cao hơn điểm sàn quy định cho nguyện vọng này, mà còn phụ thuộc vào việc có bao nhiêu thí sinh khác cũng đăng ký nguyện vọng 1 giống mình. Nếu nhiều thì sinh cùng đăng ký, ai điểm cao hơn sẽ trúng tuyển. Thí sinh có thể theo dõi tình hình hồ sơ đăng ký dự thi vào ngành/trường mình đăng ký được cập nhật hàng ngày để quyết định rút hồ sơ để đăng ký nguyện vọng khác ở trường khác nếu thấy không có khả năng đỗ.

Hệ thống tra cứu, hỗ trợ chọn trường xét tuyển đại học online 2015

Project

Github Project - Feedback Social Platform

Feedback Social is platform free for all to feedback, preview, complain,... about everything. They can get for supports from community about that.

Github Project - Feedback Social Platform

Javascript

Nodejs - Create simple static server with Nodejs

With this simple package, you can create your own static server simply by Nodejs.

Nodejs - Create simple static server with Nodejs

News

Làm theo được 6 điều dưới đây, đảm bảo vứt ở đâu bạn cũng sống tốt thu nhập cao.

Đây là viết của Dượng Tony - Tony buổi sáng, không liên quan gì đến các bài viết kỹ thuật trên blog này cả. Nhưng bài viết này mỗi lần đọc lại luôn mang cho mình thêm phần động lực. Post lại ở đây để tự nhắc nhở bản thân luôn phấn đấu, cũng như để mọi người cùng đọc đươc.

Làm theo được 6 điều dưới đây, đảm bảo vứt ở đâu bạn cũng sống tốt thu nhập cao.

Javascript

Nodejs - Tạo static server đơn giản với Nodejs

Với package sau bạn có thể tạo 1 static server đơn giản bằng Nodejs.

Nodejs - Tạo static server đơn giản với Nodejs

Javascript

Nodejs - Giới thiệu SailsJS framework.

SailsJS là một framework với mong muốn tạo ra một NodeJS framework "dễ sử dụng và đầy đủ mọi thứ" như Ruby on Rails.

Nodejs - Giới thiệu SailsJS framework.